BLOCKCHAIN TRONG KỶ NGUYÊN PHI TẬP TRUNG

Blockchain Trong Kỷ Nguyên Phi Tập Trung là một tư liệu giáo khoa cá nhân đầu tiên về công nghệ Blockchainxu hướng Phi Tập Trung Hóa (Decentralization) được biên soạn bằng tiếng Việt dành cho nhà đầu tư. Quyển sách bao gồm 8 chương được chia làm 3 phần là:

• Blockchain Trong Hệ Sinh Thái Phi Tập Trung Hoàn Chỉnh.
• Công Nghệ Blockchain & Các Công Nghệ Song Hành Khác.
• Giao Dịch Phi Tập Trung & Các Giao Thức Giao Tiếp Chéo Chuỗi.

Nội dung của quyển sách mô tả những cơ chế hoạt động của công nghệ ở mức độ khái niệmmô hình vận hành cơ bản của chúng. Bên cạnh đó là việc thực hiện chú giải chi tiết, súc tích cho các khái niệm công nghệ chuyên môn có liên quan, giải nghĩa cho các thuật ngữ chuyên ngành nhằm mục đích giúp người đọc có thể dễ dàng hiểu được. Hướng tới việc giúp cho những ai không có hoặc chưa từng có kiến thức nền tảng về công nghệ, nhưng thông qua quyển sách này bạn đọc vẫn có thể tiếp cận và hiểu được những thiết kế của Blockchain cũng như những đặc tính khác biệt của nó nhằm giải đáp cho câu hỏi “Tại sao Blockchain lại đang trở thành một hiện tượng công nghệ trên toàn cầu?”.

error: Content is protected !!